POD PRĄD - światu, religii i tradycji. W poszukiwaniu Boga, prawdy i nadziei.
  ELEKTRYZUJĄCE WIEŚCI: bliska relacja z Bogiem bez dewocji i religijności. O czym się nie mówi? Historia kościoła i nieznane fakty,
tradycje świąteczne z perspektywy Biblii, kult maryjny i świętych, relikwie, dogmaty, zmieniony Dekalog, doktryny, czyściec i nie tylko.
 
     
     
spowiedz wstep celibat komunia czyściec kult Marii dekalog
 
Celibat jako rozporządzenie przyjęte dla całego Kościoła, został przyjęty przez I Sobór Laterański (kanon 7 i 21) oraz II Sobór Laterański (kanon 6 i 7).

Biblia nie wskazuje na obowiązek bezżenności. Apostołowie, a później biskupi, osoby pełniące posługę w Kościele, mieli żony i długo było to czymś zupełnie normalnym. Kiedy czytamy w Piśmie Świętym o największych mężach bożych, małżeństwo nie wyklucza w żadnym razie służby Bogu! Począwszy od Abrahama, Noego, przez Dawida, Izajasza, a skończywszy na świętym Piotrze. Ze wzlędów kulturowych i innej roli kobiety w starożytności aniżeli dzisiaj, Biblia nie poświęca zwykle małżonkom zbyt wiele uwagi, lub wspomina o nich mimochodem. Oto przykład z Ewangelii Marka i Łukasza mówi o teściowej Szymona (Apostoła Piotra), co oznacza przy okazji, że miał on żonę:

"A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią. I stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im." (Ewangelia Łukasza 4,38-39)

Dobrym, nowotestamentowym przykładem na małżeństwo i jednoczesną służbę Bogu, jest chociażby tzw. "święta rodzina" czyli związek Marii i Józefa. Pan nie wybrał o dziwo do roli narodzenia Mesjasza osoby samotnej i oddanej w całości służbie (jak dzisiaj zakonnicy), tylko "normalną", zaręczoną dziewczynę. Miłość do innego człowieka, nie przeszkadzała jak widać, by Maria stała się "błogosławioną pomiędzy niewiastami". Józef, jako mąż, znalazł także łaskę u Boga. Po narodzeniu Jezusa, brał udział w Jego wychowaniu, ale jednocześnie pełnił w 100% małżeńskie obowiązki, jak czytamy w Słowie:

"A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus."
(Ewangelia Mateusza 1,24-25)

Niezależnie od tego, jakie ustne tradycje obowiązują w kraju i kulturze, gdzie dorastaliśmy, pewniej jest przyjmować to, co mówi Biblia. Lektura Pisma Świętego pozwala na wyciągnięcie wniosku, że wszystkie księgi są ze sobą zgodne i nic sobie nie zaprzecza. Daje ono gwarancję usłyszenia Prawdy wprost ze źródła.

Wyjątek bezżenności stanowili Apostoł Jan i Apostoł Paweł, którzy podjęli taką decyzję dobrowolnie. Nie negują oni jednocześnie życia w związku, a nawet podają to za przykład dobrej, poukładanej posługi Bogu:

"Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?" (1 List do Tymoteusza 3,1-5)

Znajdujemy też ostrzeżenie przed powstaniem w Kościele różnych, złych praktyk, nie będących zaleceniem Boga, tylko zwiedzeniem szatana:

"A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich oraz przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący i ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem."
(1 List do Tymoteusza 4,1-4)

Nikt nie powinien mieć już wątpliwości, że dzisiejsza praktyka celibatu nie jest wolą bożą, tylko ludzkim wymysłem, otwierającym bramy złu. Dyskutuje się coraz częściej o powodach problemu pedofilii i homoseksualizmu wśród księży, zapominając o tym, co mówi na temat działaniu wbrew naturze człowieka Biblia. Gdyby postępować zgodnie ze Słowem, wiele problemów mających miejsce na świecie, nie miałoby dziś miejsca.

Pastor Kościoła, do którego przychodzimy, nie tyle, że ma żonę, to jeszcze siódemkę dzieci! Spore zaangażowanie w życie wspólnoty, nie przeszkadza mu w jakimkolwiek stopniu, w jednoczesne zaangażowanie w życie rodzinne. Mieliśmy okazję poznać ich osobiście i każdemu życzymy tak dobrej, wzajemnej relacji.