POD PRĄD - światu, religii i tradycji. W poszukiwaniu Boga, prawdy i nadziei.
  ELEKTRYZUJĄCE WIEŚCI: bliska relacja z Bogiem bez dewocji i religijności. O czym się nie mówi? Historia kościoła i nieznane fakty,
tradycje świąteczne z perspektywy Biblii, kult maryjny i świętych, relikwie, dogmaty, zmieniony Dekalog, doktryny, czyściec i nie tylko.
 
     
     
spowiedz wstep celibat komunia czyściec kult Marii dekalog
 
Niemal każdy, bez zastanowienia, wymieni X Przykazań Bożych, w formule jakiej uczono go na lekcji religii. Dla odmiany, niemal nikt nie sprawdzał i nie wie, jak brzmią one w postaci źródłowej, czyli w Biblii. X Przykazań można znaleźć w II Księdze Mojżeszowej (Wyjścia) 20:2-17 oraz V Księdze Mojżeszowej (Powtórzonego Prawa) 5:7-21. Jeśli nie masz możliwości sięgnięcia do oryginalnego tekstu, jest on przytoczony pod zdjęciami. Z początku, chyba najbardziej musi się rzucać w oczy fakt, że X Przykazań zapisane jest w 15 wersetach. Część z nich brzmi dokładnie tak, jak w wersji znanej nam z Katechizmu, natomiast część jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Logiczne, że w obliczu masowego analfabetyzmu i braku dostępu do Pisma Świętego dla mas, dokonano kiedyś skrótu, tak aby X Przykazań można było przekazywać w zwięzłej formie. Warto w tym miejscu zrobić proste doświadczenie. Spróbuj samodzielnie zredagować 10 punktów przykazań, na podstawie oryginalnego tekstu. Porównaj później otrzymany rezultat z Dekalogiem, który jest powszechnie znany. Każdy musi dojść do tych samych wniosków! Jak to się mogło stać, że podczas gdy krótki 17 werset, zapisany został w postaci dwóch przykazań, rozbudowane wersety 4 i 5 zostały w ogóle pominięte? Jak się okazuje, te dwie sprawy są ze sobą ściśle powiązane, a klucz do zagadki skrywa postanowienie Soboru Nicejskiego II (787r.) Uznaje ono za słuszny kult figur, obrazów i relikwii, dodając na końcu "a kto by się temu sprzeciwiał niech będzie wyklęty". Pociągnęło to za sobą ingerencję w przekazywaną wiernym treść X Przykazań, które dostosowano do nowej rzeczywistości. Drugie przykazanie usunięto, natomiast dziesiąte rozbito na dwa, tak żeby zgadzała się ilość.

To i wiele innych kłamstw, funkcjonuje spokojnie do dziś, "przyklepane" tradycją pokoleń. Manipulacji próbuje się rzecz jasna bronić na wszelkie sposoby. Są tacy, którzy mówią, że drugie przykazanie chrześcijaństwa już nie dotyczy, gdyż Biblia mówiła w tym miejscu o posągach bożków (złotych cielców i innych), obecnych w Starożytności. Można też spotkać się ze zdaniem, że ludzie nie modlą się w dzisiejszych czasach do obrazu, tylko do osoby przez niego przedstawionej. Pytanie brzmi, czemu taki obraz ma służyć? Przecież nikt nie może nawet wiedzieć, jak dana postać naprawdę wyglądała? Dotyczy to również portretów współczesnych świętych, przedstawiających najczęściej wyimaginowaną, wyidealizowaną osobę, jak wiadomo choćby w przypadku Faustyny Kowalskiej. Aby poznać prawdę, czy rzeczywiście nie uważa ktoś obrazu lub medalika z wizerunkiem np. "Matki Boskiej" za święty, wystarczy go spytać, czy wyrzuci go do śmietnika? Gwarantuję, że żaden wierzący Katolik tego nie uczyni. Powód? Jest to dla niego przedmiot szczególny, stanowiący pewnego rodzaju sacrum.Kiedy przyjrzymy się powyższym zdjęciom, nie sposób nie mówić o darzeniu figur czy obrazów szczególną czcią. Bo czymże innym może się to manifestować, jeśli nie całowaniem, ozdabianiem wieńcami kwiatów i noszeniem ich w uroczystych pochodach? Nasz Stwórca nie dał nam żadnego przykazania bez powodu. Nie polemizujmy więc czy tworzenie obrazów lub figur tych, co "w niebie wysoko" jest słuszne. Drugie przykazanie jest w końcu jednym z dziesięciu i tak samo ważne jak "nie zabijaj", "nie kradnij". Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że Dekalog jest fundamentem wiary w Boga. Z fundamentami natomiast jest tak, że jeśli się przy nich manipuluje, gdy budynek już stoi, może się on zawalić.

20:2 - Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
20:3 - Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

20:4 - Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko,
ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

20:5 - Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą.

20:6 - Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

20:7 - Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

20:8 - Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
20:9 - Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia.

20:10 - Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach.

20:11 - W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

20:12 - Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.
20:13 - Nie będziesz zabijał.
20:14 - Nie będziesz cudzołożył.
20:15 - Nie będziesz kradł.
20:16 - Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

20:17 - Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.